سمینار

وبینار راهکارهای مقابله با تهدیدات سایبری در سازمان‌ها

این سمینار درمورد امنیت سایبری است

Card image cap

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۳۰

موسسه غیر انتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان

پست الکترونیک اسپانسر :
[email protected]

جزییات رویداد:

قابلیت تشخیص و بازسازی حملات سایبری هنوز در اکثر سازمان‌ها نیازمند تلاش بسیار است، طبق نظرسنجی‌های انجام شده کمتر از نیمی از سازمان‌ها قادر به شناسایی یک حادثه مهم امنیتی سایبری بعد از گذشت یک ساعت از حمله بوده‌اند و حتی در بیش از دو سوم از موارد، سازمان‌ها گفتند که حتی اگر یک حادثه عمده را هم شناسایی کنند، قادر به پاسخگویی در همان زمان نیستند.

قابلیت تشخیص و بازسازی حملات سایبری هنوز در اکثر سازمان‌ها نیازمند تلاش بسیار است، طبق نظرسنجی‌های انجام شده کمتر از نیمی از سازمان‌ها قادر به شناسایی یک حادثه مهم امنیتی سایبری بعد از گذشت یک ساعت از حمله بوده‌اند و حتی در بیش از دو سوم از موارد، سازمان‌ها گفتند که حتی اگر یک حادثه عمده را هم شناسایی کنند، قادر به پاسخگویی در همان زمان نیستند.

در این وبینار به بررسی راهکارهای مقابله با تهدیدات سایبری در سازمان ها خواهیم پرداخت.